ADTM Tərcümə Agentliyi

Nərimanov rayonu, Şahin Mustafayev küçəsi, 27/121A (+994 50) 562 17 78 (+994 12) 566 80 09

Nəşr və poliqrafiya xidmətləri

Agentlik istənilən növ çap məhsullarının (kitab, jurnal, flayer, buklet, poster, kataloq və s.) dünyanın ən aparıcı, nəfis tərtibli nəşrləri ilə bir səviyyədə tərtibi və nəşri üzrə aşağıdakı xidmətləri həyata keçirir:

Redaktə və korrektə

– Müxtəlif spesifik sahələr və dillər üzrə mətnlərin (kitab, jurnal, elmi məqalə, tədris vəsaiti və s.) redaktəsi və korrektəsi;

Hər bir yazılı mətn, eləcə də tərcümə mətni hər bir peşəkar mühitdə öz müəllifi haqqında rəy formalaşdırır. Təqdim edəcəyiniz mətn və materialların qrammatik, orfoqrafik, eləcə də dil və tərcümə qüsurlarından təmizlənməsi, söz və terminlərin düzgün seçimi, dil və tərcümə baxımından mükəmməl səviyyəyə çatdırılması peşəkar dil mütəxəssislərimiz, redaktor və korrektor heyətimiz tərəfindən təmin ediləcək.

Mətnlərin yığımı, formatlaşdırılması və səhifələnməsi

– Təqdim edəcəyiniz materialların dil seçimindən və spesifikasından asılı olmayaraq istəyinizə uyğun vaxtda və şəkildə yığımı, formatlaşdırılmasıvə səhifələnməsi.