ADTM Tərcümə Agentliyi

Nərimanov rayonu, Şahin Mustafayev küçəsi, 27/121A (+994 50) 562 17 78 (+994 12) 566 80 09

EKSPERTİZA

 

Agentlik dövlət qurumlarında və digər təşkilatlarda tərtib və tərcümə edilən mətn və materialların dil və tərcümə keyfiyyətinin müəyyən edilməsi və qüsurların aradan qaldırılması istiqamətində aşağıdakı xidmətləri həyata keçirir:
Linqvistik monitorinq

– Mətn və materialların orfoqrafik, qrammatik, morfoloji və leksik təhlili üzrə araşdırmaların aparılması;

– dil, tərcümə, terminoloji və sintaktik xətaların müəyyən edilməsi və aradan qaldırılması.

Linqvistik ekspertiza

– Dövlət qurumları, eləcə də digər təşkilat və şirkətlərin, həmçinin ayrı-ayrı vətəndaşların müraciətləri əsasında tərcümə mətnlərinin keyfiyyətinin, orijinal mətnə adekvatlığının müəyyən edilməsi;

– Mətn və materiallarda aşkar olunan dil, tərcümə və üslub qüsurlarının aradan qaldırılması;

– Tərcümə edilmiş mətn və materialların tərtibi, dil, tərcümə, üslub və sahə spesifikasına uyğunluğu keyfiyyətinə dair ekspert rəyinin verilməsi.

Media monitorinqi

– KİV-in, internet-media resurslarının monitorinqinin təşkili;

– Sayt, portal və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilən mətn və materialların Azərbaycan və xarici dillərdə tərtib və tərcümə keyfiyyətinin yoxlanılması;

– Müəyyən edilmiş dil və tərcümə xətalarının, üslub və tərtib qüsurlarının aradan qaldırılması.