ADTM Tərcümə Agentliyi

Nərimanov rayonu, Şahin Mustafayev küçəsi, 27/121A (+994 50) 562 17 78 (+994 12) 566 80 09

Yazılı tərcümə Yazılı tərcümə üzrə xidmətlər

Agentlik – sifarişləriniz əsasında, seçdiyiniz dil və sahə üzrə istənilən həcmdə və mürəkkəblikdə mətn və materialların tərcüməsinin operativ və peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsini, orijinal mətnin dil, üslub, sahə spesifikliyinə adekvatlığını təmin edir.

Xüsusi üslub mürəkkəbliyinə malik spesifik mətnlərin tərcüməsi

– Xüsusi üslub mürəkkəbliyinə malik spesifik mətnlərin, həcmi bir neçə min səhifədən çox olan elmi, texniki, ədəbi materialların, sahəvi terminologiyalarla zəngin rəsmi, inzibati, hüquqi və s. sənədlərin tərcüməsi müvafiq sahənin yüksəkixtisaslı mütəxəssisləri, peşəkar korrektor, redaktor və texniki heyətinin iştirakı ilə təcrübəli tərcüməçilər tərəfindən həyata keçirilir;

– sifarişlərinizin vaxtında və uğurla həyata keçirilməsinə bilavasitə məsuliyyət daşıyan layihə meneceri layihənin icrasına başlanıldığı andan, təhvil verildiyi tarixə qədər işin operativliyinə və keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirir.

/ Müxtəlif səpkili mətn və sənədlərin tərcüməsi /

AGENTLİK – BÜTÜN NÖV LAYİHƏLƏRİNİN REALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ, ƏSASƏN, KEYFİYYƏTƏ ÜSTÜNLÜK VERİR.